فیزیک دوم دبیرستان فصل5 فشار شاره ها

حجم فایل : 453.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا فیزیک سال دوم دبیرستان
فصل5(فشار شاره ها) فشار هوا:
جو اطراف زمین تا ارتفاع حدود از سطح زمین وجود دارد که وزن این هوا سبب ایجاد فشار هوا می شود. برای محاسبه فشار هوا از آزمایش توریچالی استفاده می شود از این آزمایش نتیجه می شود که فشار هوا برابر فشار ستونی از جیوه به ارتفاع 76 سانتی متر است (این فشار در کنار سطح دریا محاسبه شده است). نکات مهم:
1- برای محاسبه فشار هوا بر حسب پاسکال از رابطه ی استفاده می شود که در این رابطه چگالی جیوه
و ارتفاع از ستون جیوه است.
2-فشار هوا با علامت نمایش داده می شود برابر است با:
3- هر 10 متر از عمق آب تقریبا فشاری برابر یک جو ایجاد می کند. 4- به ازای هر 10 متر که از سطح دریا دور می شویم فشار هوا یک میلی متر جیوه کاهش می یابد این شرط تا ارتفاع 2000 متری سطح زمین برقرار است .
پایان...